Sekcia abstrakty

Prihlásenie aktívnej účasti bolo ukončené.Zborník abstraktov si stiahnite tu.Vzor pre Váš e-poster si stiahnite tu.

Hlavné témy neurologického zjazdu

 • Cerebrovaskulárne ochorenia
 • Neurodegeneratívne a neurometabolické ochorenia
 • Epilepsia a poruchy spánku
 • Sclerosis multiplex a príbuzné ochorenia
 • Demencia a kognitívne poruchy
 • Nervovosvalové ochorenia
 • Bolesti hlavy a neuropatická bolesť
 • Vertebrogénne ochorenia
 • Varia


Hlavné témy neurofyziologického zjazdu

 • Metódy klinickej a experimentálnej elektrofyziológie
 • Funkčné zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou


Súčasťou odborného programu bude Sekcia zdravotných sestier

Informácie pre abstrakty:

 1. Abstrakty budú prijímané výlučne online cez elektronický formulár.
 2. V elektronickom formulári prosím:
  1. Zadajte tému abstraktu podľa vášho výberu
  2. Zadajte text abstraktu, ktorý má byť štruktúrovaný v nasledovnom poradí:
   1. Názov príspevku
   2. Autori: meno, priezvisko, názov pracoviska
   3. Vyberte typ príspevku, ktorý preferujete (ikonka na vybratie) prednáška, e-poster, vyzvaná prednáška, bez preferencie
   4. Text abstraktu: úvod-cieľ-metodika-výsledky-záver (poďakovanie) s maximálnym počtom znakov 2300 včetne medzier
 3. Organizačný výbor si vyhradzuje právo určenia finálnej formy prezentácie v podobe e-poster, prednáška. Štruktúra formulára je vyžadovaná vydavateľstvom, ktoré zverejní abstrakty.
 4. Na text vyzvanej prednášky na nevzťahuje štruktúrovanosť abstraktu.
 5. Abstrakty budú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
 6. Abstrakty budú vydané ako Supplementum Českej a slovenskej neurológie a neurochirurgie. Pre účastníkov budú k dispozícii online a na USB kľúči.

Technické informácie k zasielaniu abstraktov:

Po vyplnení registračných údajov si automaticky vygenerujete vlastné heslo.
Pomocou tohto hesla sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť do online formulára k zaslaniu abstraktu.
Vo svojom profile budete môcť pridať viacero abstraktov na jedného prezentujúceho autora.
Vo Vašich abstraktoch môžete až do dátumu uzávierky abstraktov robiť zmeny a úpravy.
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás, prosím, neváhajte kontaktovať na adrese
Mgr. Zuzana Opoldusová: scnz2018@berlina.sk, t.č.: +421 905 527 921


Upozorňujeme:

Termín uzávierky abstraktov je 15.10.2018.
Systém sa o 24.00 hod. uzavrie a po tomto termíne nebude možné prijímať žiadne ďalšie abstrakty.
Pod svojím heslom budete mať možnosť kedykoľvek upravovať Vaše abstrakty až do termínu uzávierky.

Informácie o prijatí/neprijatí abstraktu:

Informácia o prijatí abstraktu a o jeho zaradení do orálnej alebo e-posterovej sekcie bude autorom abstraktov zaslaná e-mailom do 4 týždňov od uzavretia prijímania abstraktov.