Odborné podujatie s názvom 32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD a 65. SPOLOČNÝ SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE, ktoré sa uskutočnilo
v termíne 28. 11. - 01. 12. 2018 v Martine, malo veľký ohlas odborníkov.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo:
  • 243 aktívnych účastníkov,
  • 137 zástupcov jednotlivých spoločností,
  • 224 odborníkov z Českej republiky,
  • 569 odborníkov zo Slovenska,
  • Odborné podujatie prebiehalo v 4 konferenčných sálach,
  • Odznelo viac ako 240 prednášok,
  • Na 4 -kioskoch bolo prezentovaných 37 e-posterov, ktoré zaznamenali 1548 vzhliadnutí
  • Prebehlo 6 workshopov.

Odborníci mali možnosť vytvoriť si vlastný odborný program na základe online web aplikácie. Celkový počet stiahnutí súborov aplikácie bolo 10 183, z toho 434 účastníkov si prostredníctvom nej vytvorilo osobný program.

Partneri podujatia

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí podporili odborné podujatie.

Komunikáciu a organizáciu zjazdu zabezpečuje


Berlina, s.r.o.
Tichá 31, Bratislava 1
+421 2 207 83 555
scnz2018@berlina.sk